Ecologie Westland

Een grip op groen

Ontheffingen en vergunningen

Indien negatieve effecten op beschermde soorten of gebieden niet uitgesloten kunnen worden is het aanvragen van een ontheffing of vergunning bij bevoegd gezag verplicht. 

Aan de hand van de uitgevoerde onderzoeken wordt een projectplan en een plan van aanpak of een ecologisch werkprotocol opgesteld. Met deze documenten wordt de ontheffing of vergunning aangevraagd bij het desbetreffende bevoegde gezag. 

Indien de Programmatische Aanpak Stikstof van toepassing is zullen de berekeningen middels het officiële rekenmodel uitgevoerd en doorgegeven worden aan het bevoegd gezag. 

Een ontheffings-, of vergunningsprocedure kan enige tijd in beslag nemen. De proceduretijd voor ontheffingen bedraagt momenteel circa 4 maanden. In deze periode worden door bevoegd gezag regelmatig aanvullende vragen gesteld of om aanvullende toelichtingen gevraagd. Aqua-Terra Nova zal zorg dragen voor de correspondentie met het bevoegd gezag en zal proactief communiceren met de ontheffingverlener.

Na verlenen van de ontheffing of vergunning zal een definitief ecologisch werkprotocol opgesteld worden waarmee u in bezit bent van een praktisch werkdocument waarin de maatregelen zoals deze worden gesteld in Soortenstandaard en de eisen uit de ontheffing of vergunning overzichtelijk opgenomen zijn. 

Wij streven naar praktische oplossingen in het woud van de complexe natuurwetgeving in Nederland. Als lid van het Netwerk Groene Bureaus waarborgen wij de kwaliteit van onze producten.