Ecologie Westland

Een grip op groen

Ecologisch werkprotocol

De ecologen van Aqua-Terra Nova zijn onderlegd met zowel juridische kennis als ecologische veldkennis, hebben veel praktijkervaring met ruimtelijke ingrepen en zijn in staat om de complexe wet- en regelgeving helder en duidelijk over te brengen. Wij kunnen u ondersteunen in iedere schakel van idee tot en met de uitvoering. 

Onze aanpak is zeer eenvoudig en volgt het volgende stappenplan:

1. ECO-EFFECTSCAN
In een quickscan flora en fauna worden potentiële effecten op beschermde soorten en gebieden in kaart gebracht. Binnen 48 uur offerte, binnen 10 werkdagen geleverd!
 
2. SOORTENINVENTARISATIE
Indien overtreding van verbodsbepalingen niet kunnen worden uitgesloten, wordt nader ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten, bijvoorbeeld vleermuizen. 
 
3. OPSTELLEN MAATREGELEN
Indien noodzakelijk worden mitigerende of compenserende maatregelen vastgelegd in een ecologisch werkprotocol en wordt ontheffing of vergunning aangevraagd.
 
4. ECOLOGISCHE BEGELEIDING
Tijdens de uitvoering kunnen we uw project ecologisch begeleiden om te waarborgen dat werkzaamheden conform geldende wet- en regelgeving worden uitgevoerd.
 
Wij streven naar praktische oplossingen in het woud van de complexe natuurwetgeving in Nederland. Als lid van het Netwerk Groene Bureaus waarborgen wij de kwaliteit van onze producten.