Ecologie Westland

Een grip op groen

Ecologisch onderzoek

De natuurwetgeving in Nederland bestaat momenteel uit de Flora en Faunawet (soortbescherming) en de Natuurbeschermingswet ’98 (gebiedsbescherming). Per 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht waarin de beide wetten worden opgenomen. 

Ecologisch onderzoek start doorgaans met het uitvoeren van een verkennend onderzoek, onze Eco-Effectscan. Op basis van dit korte onderzoek wordt door middel van een veldbezoek en een bureaustudie bepaald of voor uw project vervolgstappen in het kader van de natuurwetgeving noodzakelijk zijn. 

Uit de Eco-Effectscan zal blijken of onderzoek naar specifieke soortgroepen of effecten op natuurgebieden noodzakelijk is. Voor een overzicht naar onze kunt u hier verder lezen.

Voor onze aanpak en een overzicht van de mogelijke vervolgstappen naar aanleiding van een Eco-effectscan kunt u hier ons stappenplan bekijken. 

De ecologen van Aqua-Terra Nova zijn onderlegd met zowel juridische kennis als ecologische veldkennis, hebben veel praktijkervaring met ruimtelijke ingrepen en zijn in staat om de complexe wet- en regelgeving helder en duidelijk over te brengen. Wij kunnen u ondersteunen in iedere schakel van idee tot en met de uitvoering. 

Wij streven naar praktische oplossingen in het woud van de complexe natuurwetgeving in Nederland. Als lid van het Netwerk Groene Bureaus waarborgen wij de kwaliteit van onze producten.