Ecologie Westland

Een grip op groen


Ecologisch onderzoek

Natuurwetgeving verplicht u om de effecten van projecten en andere activiteiten binnen en buiten de bebouwde kom op beschermde planten, dieren en natuurgebieden inzichtelijk te maken. Aqua-Terra Nova doet onderzoek naar deze effecten en voorziet bedrijven, instanties en particulieren van advies over de natuurwetgeving. 

Onderzoek begint bij het uitvoeren van een verkennende quickscan, onze Eco-Effectscan®. Op basis van dit korte onderzoek wordt bepaald of voor uw project vervolgstappen noodzakelijk zijn. Lees verder…

Ecologische advies

Medewerkers van Aqua-Terra Nova hebben ruime ervaring met het aanvragen van ontheffing en vergunningen in de natuurwetgeving en kunnen u daardoor de juiste juridische begeleiding geven. Aqua-Terra Nova staat bedrijven, overheid en particulieren bij in alle vervolgprocedures van a tot z. Lees verder…

Ook bij groene inrichting van gebieden, duurzaamheid projecten en BREEAM-NL certificering kan Aqua-Terra Nova u voorzien van deskundig advies op het gebied van ecologie, duurzaamheid en water. Lees verder…


Ecologisch ondersteuning

Tijdens de uitvoering kunnen we uw project ecologisch begeleiden om te waarborgen dat werkzaamheden conform geldende wet- en regelgeving worden uitgevoerd. De ondersteuning kan bestaan uit het opstellen en begeleiden van werkzaamheden conform een Ecologisch werkprotocol of een ander voor u op maat gemaakt plan van aanpak. 

Wij streven naar praktische oplossingen in het woud van de complexe natuurwetgeving in Nederland.
Als lid van het Netwerk Groene Bureaus waarborgen wij de kwaliteit van onze producten. 
Lees verder…